Myö-liikkeen nykyhetki ja tulevaisuus

03.09.2013

Myö-liike on ollut ja on edelleen puoluepolitiikasta riippumaton vaihtoehto valtaa pitäville puolueille. Vuoden 2012 kuntavaaleissa tapahtui Lappeenrannassa merkittäviä muutoksia. Valtuusto pieneni kuntaliitosten aiheuttamasta poikkeuksellisesta koostaan normaaliin, väestömääränsä mukaiseen kokoon. Kun jaettavia valtuustopaikkoja oli selvästi vähemmän, merkitsi se myös Myö-liikkeen saamien paikkojen putoamista 7:stä 5:een. Äänimäärämme säilyi kuitenkin lähes ennallaan.

Sitoutumaton kansalaisliike Myö ry:n toimintaan tuli vaalien myötä useita uusia, erittäin toimeliaita ja osaavia henkilöitä. Nämä uudistetut nettisivut ovat yksi esimerkki uudistuksista ja tuoreista ajatuksista. Ideoita on paljon ja niitä tullaan hyödyntämään Myö-liikkeen toiminnassa sekä vaalien välillä että vaalivuosina.

Myö-liikkeen vahvuus tulee olemaan tulevaisuudessakin avoimuus päätöksenteossa ja asioiden valmistelussa sekä Myön valtuutettujen ja muiden luottamushenkilöiden vapaus päättää itsenäisesti mielipiteistään ja äänestyskäyttäytymisestään. Meidän ei tarvitse sitoa jäseniämme puoluekuriin. Myön sisällä asioista kuitenkin keskustellaan ja päätöksenteon pohjaksi saadaan erilaisia näkemyksiä.

Etenkin nykyisessä vaikeassa taloustilanteessa tarvitaan osaavia päättäjiä, jotka eivät sorru populismiin tai puoluepolitikointiin. Tällaisia vastuuntuntoisia luottamushenkilöitä Myö-liikkeestä löytyy ja siksi uskomme vahvasti entistä parempaan tulevaisuuteen sekä Lappeenrannan että Myön osalta.

Jorma Tyrmi
Sitoumaton kansalaisliike Myö ry

18.09.2018Myö Ry
01.06.2016Kunnallisvaalit 2017 lähestyvät. Tule ehdokkaaksi! Olet pätevä Myö-liikkeen ehdokkaaksi, kun sinulla on elämänmyönteistä näkemystä yhteisten asioiden hoidosta. Ota yhteyttä: pj. Arja Ylä-Outinen yoarja2@gmail.com, 1. varapj Marko Vainikka markousa71@gmail
30.03.2016Myö ry:n sääntömääräinen kevätkokous 2016
03.09.2013Myö-liikkeen nykyhetki ja tulevaisuus