Julkilausumat

SITOUTUMATON KANSALAISLIIKE                                            TIEDOTE 2017
MYÖ RY.

 

                                                                                       JULKAISUVAPAA

 

 

Sitoutumaton kansalaisliike Myö ry muodostaa yhteisen valtuustoryhmän Kokoomuksen kanssa. Myö-liikkeen valtuutetut toimivat täysivaltaisina ryhmän jäseninä. Myö:n valtuutetut eivät noudata ryhmäpäätösperiaatetta, vaan käyttävät sitoutumattomuuden perusperiaatteiden mukaisesti omaa harkinta- ja päätösvaltaa mm. äänestyksissä, kuten tähänkin asti.

Päätöksen taustalla on pyrkimys saada kuntalaisten Myölle vaaleissa antamalle mandaatille mahdollisimman suuri painoarvo Lappeenrannan päätöksenteossa. Myö-liike katsoo, että avoimen yhteistyön pelisäännöt voidaan huomioida niin, ettei sitoutumattomuudesta tai muista Myö-liikkeen periaatteista tarvitse joustaa. Kuntalaisten Myö-liikkeelle antamat äänet saavat edelleen niille kuuluvan arvon.

Kaupungin elinvoiman turvaaminen ja kehittäminen vaatii tulevalla valtuustokaudella uutta näkemystä ja ennakkoluulottomia ratkaisuja. Myö-liike uskoo Kokoomuksen kanssa muodostettavan valtuustoryhmän tuovan tähän keinoja ja luovan yhteistä tahtoa pitkäjänteiselle kehittämistyölle Lappeenrannan parhaaksi.

Myö-liike toivoo, että tehdyn päätöksen myötä eri ryhmien välinen yhteistyö kunnallisessa päätöksenteossa tiivistyy. Kunnallispolitiikan ja siinä mukana olevien tulee ennen kaikkea toimia kuntalaisten yhteiseksi parhaaksi poliittisten ryhmittymien intresseistä riippumatta.

 

Myö-liikkeen osalta lisätiedottamisesta vastaa

Marko Vainikka, 1. varapj
Sitoutumaton kansalaisliike Myö ry
p . 050 – 3033951
e-mail markousa71@hotmail.com