Puheenjohtajan tervehdys 2012

Sitoutumaton sormenjälki kunnallisessa päätöksenteossa

yla-outinen-arja.jpg

 

Sitoutumattomia on poliittisella kentällä perinteisesti pidetty yhteistyökyvyttöminä sooloilijoina. On syytelty, etteivät sitoutumattomat sitoudu mihinkään. Poliittinen ohjelma puuttuu ja sen lisäksi sitoutumattomat toimivat arvaamattomasti.

Uskallan väittää aivan muuta. Sitoutumattomat ovat aina ymmärtäneet yhteistyön merkityksen, koska yksin ei saavuteta minkäänlaisia tuloksia. Sitoutumattomat ovat aidosti sitoutuneet oman kotiseutunsa kehittämiseen. Paikallinen toiminta ei ole heikkous vaan vahvuus.

Sitoutumattomien ryhmien poliittinen ohjelma on määritelty näiden yhdistysten säännöissä. Myö-liikkeellä se kuuluu seuraavasti: yhdistyksen tarkoituksena on tukea kansalaisten omaehtoista työtä kotiseutunsa kehittämiseksi, vaalia kotiseudun kulttuuriperintöä, luontoa ja ympäristöä, edistää yrittäjyyttä sekä puolustaa ja kehittää kuntien ja maakuntien itsemääräämisoikeutta ja itsehallintoa. Em. lause sisältää riittämiin sitoutuneisuutta sekä sanelee varsin tarkasti poliittisen ohjelman ohjenuoran.

Myö-liikkeen toiminta on yhdistystoimintaa siinä missä muillakin yhdistyksillä. Yhdistystä hallinnoi vuosittain valittava hallitus. Toiminnan rahoitus poikkeaa puolueista. Kaikki toiminta tapahtuu omarahoitteisesti, eikä verovaroin kerättyjen puoluetukien turvin.

Kansalaisvaikuttaminen ja lähidemokratia kulkevat käsi kädessä sitoutumattomuuden kanssa. Myö-liikkeen toiminta on avointa sekä läpinäkyvää. Tilaisuutemme ovat yhdistyksen kokouksia myöten avoimia kaikille. Kynnys on matala, joten tervetuloa tutustumaan myöläisiin ja toimintaamme!

 

Arja Ylä-Outinen, puheenjohtaja

Sitoutumaton kansalaisliike Myö ry