Sitoutumaton kansalaisliike Myö ry

MYÖ on Lappeenrannassa 1995 perustettu puolueisiin sitoutumaton kansalaisliike. Toimintansa alusta saakka Myöllä on ollut valtuutettuja Lappeenrannan kaupunginvaltuustossa sekä luottamushenkilöitä lautakunnissa ja muissa luottamustehtävissä.

luukkaansalmensilta-ja-kaukasweb.jpg

MITÄ OLEMME

Myö on lappeenrantalainen puolueisiin sitoutumaton kansalaisliike, joka osallistui ensimmäisen kerran kunnallisvaaleihin 1996. Yhdistys perustettiin, koska yhä useampi kansalainen tunsi jääneensä sivuun kunnallisesta päätöksenteosta. Myö asetti päämääräkseen palauttaa päätäntävaltaa ja vastuu kotikaupungin ja maakunnan asioista asukkailleen.

Sitoutumaton kansalaisliike Myö ry tarjoaa vaikuttamisen kanavan niille, jotka haluavat kotikaupunkinsa parasta, mutta eivät tahdo liittyä poliittisen puolueen jäseniksi. Meidän joukossamme jokainen saa olla oma itsensä

Myö ei velvoita luottamushenkilöitään ryhmäpäätöksiin tai yhteisiin kannanottoihin eikä rajoita kenenkään henkilökohtaista mielipidettä. Luottamushenkilöt pohtivat yhdessä avoimesti päätettävistä asioista, mutta kokouksessa jokainen saa esittää oman mielipiteensä.

Myö kannattaa avointa julkista keskustelua kabinettipäätöksien asemasta ja nykyistä laajempaa tiedottamista kuntalaisia koskettavista asioista.

Myö tarjoaa siksi uudenlaisen mahdollisuuden vaikuttaa sekä osallistua päätöksentekoon. Myö noudattaa moraalisesti ja eettisesti kestäviä suomalaisen yhteiskunnan perusperiaatteita ja arvostaa ja vaalii kotiseudun kulttuuriperintöä luontoa ja ympäristöä.